Διαγνωστικά Κέντρα Health Spot: Προσφορές εξετάσεων για έλεγχο προστάτη

Συγκεκριμένα παρέχουν:

 • Check Up Προστάτη 1: 8€
 • Περιλαμβάνει
 • • PSA
 • Check Up Προστάτη 2: 20€
 • Περιλαμβάνει
 • • PSA
 • • Free PSA
 • • PSA ratio
 • Check Up Προστάτη 3: 35€
 • Περιλαμβάνει
 • • PSA
 • • Free PSA
 • • Kλινική εκτίμηση από Ουρολόγο
 • Προληπτικό Check Up Προστάτη 4: 50€
 • Περιλαμβάνει
 • • PSA
 • • Free PSA
 • • U/S κύστεως – προστάτη
 • • Kλινική εκτίμηση από Ουρολόγο

Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Iουλίου 2023.
Τηλ. για ραντεβού: 212 8086000

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ