14.4 C
Athens
Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

Ανακοίνωση Δικηγόρων Λαυρεωτικής: Έναρξη εκδίκασης των ενστάσεων του Κτηματολογίου

«Όπως πιθανώς θα γνωρίζετε, την Δευτέρα, 29/11/2021 ξεκίνησε η εξέταση των Ενστάσεων ενώπιον των αρμοδίων Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων του Κτηματολογίου, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 7α του Ν.2308/95, ως ισχύει σήμερα, για την περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Δήμου Λαυρεωτικής και στην πορεία θα ακολουθήσουν και οι λοιπές περιοχές του Δήμου (Δ.Ε. Λαυρίου και εν συνεχεία Δ.Ε. Κερατέας).
Η διαδικασία δυστυχώς δεν είναι η μέχρι σήμερα γνωστή και ακολουθούμενη, τουλάχιστον ως προς τη συζήτηση των ενστάσεων ,δηλαδή οι ενστάσεις δεν εξετάζονται με την φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων, αλλά με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, συγκεκριμένα :
Κατ’ αρχήν πληροφορούμαστε πότε εκδικάζεται η ένσταση μας ή η ένσταση που μας έχει κοινοποιηθεί από άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό, όπως π.χ. Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, Δ/νση Δασών κ.λ.π.), με τους κάτωθι τρόπους:
α. Από την ιστοσελίδα ktimatologio.gr (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Πολίτες-Κτηματογράφηση-Συνεδριάσεις Επιτροπών Ενστάσεων) με τους κωδικούς που θα πρέπει να δημιουργήσει ο κάθε πολίτης ή άλλως
β. Από το αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης στην Κερατέα ή άλλως
γ. Στα Δημοτικά καταστήματα (Δημαρχεία),όπου έχουν αναρτηθεί και θα αναρτώνται τα πινάκια συνεδριάσεως των Επιτροπών,
Το επόμενο βήμα είναι η λήψη της Εισήγησης του Γραφείου Κτηματογράφησης, προκειμένου να πληροφορηθούμε ποια είναι η θέση του Kτηματολογίου σχετικά με την εκδικαζόμενη ένσταση .

Ο κάθε ενδιαφερόμενος -ενιστάμενος ή καθού η ένσταση οφείλει, προκειμένου να λάβει την Εισήγηση του Κτηματολογίου, να:


α. Αποστείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση epitropes.kt12@gmail.com, γράφοντας τον αριθμό της υπόθεσής του από τον πίνακα ενστάσεων και τον αριθμό πρωτοκόλλου της ένστασής του, τον οποίο θα έχει πληροφορηθεί κατά τον ανωτέρω τρόπο ή μόνον τον αριθμό πρωτοκόλλου της ένστασής του, επισυνάπτοντας και μία Υπεύθυνη Δήλωση (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής) είτε από τον ίδιο ,είτε από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο του ,είτε από τον μηχανικό του ή όποιον άλλον τον εκπροσωπεί, στην οποία θα γράφει ότι ζητά να του δοθεί η Εισήγηση του Κτηματολογίου.
ή άλλως
β. Από το αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης στην Κερατέα, αφού πρώτα κλείσει ραντεβού .
Σημειώνεται ότι παρά τα όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ν.π.δ.δ. “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” περί προσκομίσεως φακέλου στο αρμόδιο γραφείο Κτηματογράφησης , αυτή η δυνατότητα δεν υφίσταται και όλα τα έγγραφα (συμβόλαια, τοπογραφικά κ.λ.π.) και τα Υπομνήματα θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά και μάλιστα ΠΡΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΜΕΡΩΝ από την ημερομηνία συζήτησης της ένστασης (δεν υπολογίζεται η ημέρα της συζήτησης) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση epitropes.kt12@gmail.com.
Σε περίπτωση που δεν σταλεί ο φάκελος εμπρόθεσμα, αυτός δεν θα λαμβάνεται υπόψιν από την αρμόδια Επιτροπή.
Πολύ σημαντικό είναι οι ενιστάμενοι να έχουν κοινοποιήσει και να αποστέλλουν τα αποδεικτικά της κοινοποίησης της ένστασης προς όλους τους αναγραφόμενους στον σχετικό Πίνακα Αποδεκτών που τους έχει αποσταλεί ταχυδρομικώς, μαζί με αντίγραφο της ένστασης, και εν συνεχεία να τα αποστέλουν στις αρμόδιες επιτροπές διαφορετικά η ένστασή τους θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, χωρίς καν να εξετασθεί!

Οι υπογράφοντες την παρούσα ως Δικηγόροι που δραστηριοποιούμαστε στον Δήμο Λαυρεωτικής, θεωρούμε ότι έχουμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε τους πολίτες της Λαυρεωτικής για τον τρόπο διεξαγωγής της διαδικασίας εξέτασης των Ενστάσεων και να σημειώσουμε ότι με τα νέα δεδομένα, ως προς τον τρόπο εξέτασης, δεν δυνάμεθα να παρασταθούμε με φυσική παρουσία ενώπιον των Επιτροπών και να εκθέσουμε τις απόψεις μας.


Δυνάμεθα μόνο να σας συνδράμουμε στην υποστήριξη και την αντίκρουση των ενστάσεων, με την σύνταξη των Υπομνημάτων και προβολή των ισχυρισμών σας. Η διεξαγωγή της διαδικασίας με τηλεδιάσκεψη, δεν σημαίνει δική μας συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη, αλλά μόνο των μελών της Επιτροπής.
Δυστυχώς ο τρόπος διεξαγωγής της συζήτησης των ενστάσεων ενέχει αρκετούς κινδύνους, τους οποίους οφείλουμε να θέσουμε σε γνώση σας και κυρίως και πρωτίστως, ότι μετά την αποστολή του e-mail όπου θα επισυνάπτουμε τα έγγραφά μας, (εφόσον αυτά αποσταλούν και δεν υπάρξει κάποιο τεχνικό σφάλμα), ουδεμία επαφή δύναται να έχουμε ώστε να διαπιστώσουμε αν αυτά έχουν περιέλθει στα χέρια της αρμόδιας Επιτροπής που θα εκδικάζει την ένστασή σας , παρά το γεγονός ότι μετά την αποστολή λαμβάνουμε αυτοματοποιημένο μήνυμα λήψης, καθόσον η εσωτερική διανομή των φακέλων των ενιστάμενων στις Επιτροπές αποτελεί θέμα του Γραφείου Κτηματογράφησης .
Τέλος οφείλουμε να σας αναφέρουμε πως η περιοχή της Λαυρεωτικής αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα αναφορικά με τις διεκδικήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, τόσο για τα εντός, όσο και για τα εκτός σχεδίου ακίνητα, καθόσον δεν υπάρχει και δεν έγινε κάποια νομοθετική ρύθμιση η οποία να εξασφαλίζει τους ιδιώτες, αντιθέτως, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το Ελληνικό Δημόσιο προκρίνεται όταν δεν δύνανται οι ιδιώτες να αποδείξουν ότι έχει συμπληρωθεί στο πρόσωπο τους κατοχή επί των ακινήτων, η οποία να ανάγεται σε χρόνο κτήσης πολύ πριν (30 έτη) του έτους 1915, πλην κάποιων εξαιρέσεων, καθόσον τόσο με τις νομοθετικές διατάξεις που υφίσταντο, όσο και με την τελευταία (2020), δεν έχει επιλυθεί το γενικότερο και τεράστιας σημασίας κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στον Δήμο Λαυρεωτικής».

Οι υπογράφοντες δικηγόροι:

ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΩΛΕΤΣΗΣ, ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΜΑΚΡΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΦΙΛΙΑΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ