24.2 C
Athens
Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

Δασικοί χάρτες: Ιδρύονται συμβούλια ιδιοκτησίας για διαφορές του Δημοσίου με τους ιδιώτες

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιλύει τις ιδιοκτησιακές εκκρεμότητες μεταξύ δημοσίου και ιδιωτών στις περιοχές της χώρας που δεν υπάρχει το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου και ανέδειξε η ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση τροποποιείται η δασική νομοθεσία και ορίζεται η διαδικασία για την διοικητική αναγνώριση της κυριότητας ή άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων σε δάση, δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις στις περιφέρειες των Πρωτοδικείων Ιονίων Νήσων, Κρήτης, νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, Κυθήρων –Αντικυθήρων και της Μάνης.

Να σημειωθεί ότι το δημόσιο προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε όλα τα δάση, τις δασικές αλλά και της χορτολιβαδικές εκτάσεις. Στις περιοχές όμως που δεν υπάρχει το τεκμήριο της κυριότητας, η απόδειξη των ισχυρισμών του, στα πολιτικά δικαστήρια είναι αδύναμη με αποτέλεσμα τις υποθέσεις να κερδίζουν κατά κανόνα οι ιδιώτες. Μέσα όμως από μία επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της ρύθμισης, η επίλυση των ιδιοκτησιακών εκκρεμοτήτων του ελληνικού δημοσίου με τους ιδιώτες στις περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο κυριότητας θα έχει ως αποτέλεσμα την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων αλλά και των υπηρεσιών του δημοσίου από πλήθος υποθέσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου.

Στο πλαίσιο αυτό συγκροτούνται τουλάχιστον τέσσερα Συμβούλια Ιδιοκτησίας με έδρα αντίστοιχα την Κέρκυρα, το Ηράκλειο Κρήτης, την Μυτιλήνη και τον Πειραιά ή και περισσότερα όπου απαιτείται για την διοικητική αναγνώριση εκ μέρους του δημοσίου της κυριότητας σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός των περιοχών αυτών.

Σε κάθε συμβούλιο συμμετέχει πάρεδρος του νομικού συμβουλίου του κράτους, ως Πρόεδρος, ο Προϊστάμενος της οικείας Κτηματικής Υπηρεσίας με ένα αναπληρωτή του και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών της έδρας του Συμβουλίου.

Τα συμβούλια αυτά επιλαμβάνονται της αναγνώρισης της κυριότητας βάσει νόμιμα μεταγεγραμμένων τίτλων ιδιοκτησίας συνοδεία τοπογραφικών διαγραμμάτων, στα οποία αποτυπώνεται η επίδικη έκταση με την συνδρομή και άλλων δημόσιων υπηρεσιών όπου κριθεί χρήσιμο για ασφαλή κρίση. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις για την ίδια περιοχή εξετάζονται από κοινού. Μέχρι τη συγκρότηση των Συμβουλίων Ιδιοκτησίας για τα θέματα κυριότητας επιλαμβάνονται τα Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών.

Παράλληλα με την τροπολογία επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες το ελληνικό δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας και αυτές είναι: Πρώτον, εφόσον δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ενώ οι διεκδικούντες την έκταση διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας που έχουν συνταχθεί, το αργότερο μέχρι την 1 Ιουλίου του 2001. Δεύτερον, εφόσον το δικαίωμα υπέρ των επίδικων εκτάσεων έχει καταχωρηθεί υπέρ ιδιωτών ή νομικών προσώπων στα κτηματολογικά γραφεία.

Με την τροπολογία εκπονούνται παράλληλα με επείγουσες διαδικασίες, οι μελέτες και η εκτέλεση των έργων σε περιοχές που κηρύσσονται επικίνδυνες αναφορικά με αντιδιαβρωτικά έργα προστασίας καμένης και δασικού χαρακτήρα έκτασης, η οποία έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα. Με άλλη διάταξη του θεσμικού πλαισίου, προσδιορίζονται τα έργα και οι δραστηριότητες που επιτρέπονται σε πάρκα και άλση και είναι αναγκαία για την λειτουργίας τους όπως διάδρομοι, κατασκευές για άτομα με αναπηρία κ.α

Με πληροφορίες από το protothema.gr

spot_img

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ