26.9 C
Athens
Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

H IN-ACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  μέσω του διαδικτυακού της τόπου www.apotypomata.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους παρακάτω όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά πριν προχωρήσουν στην επίσκεψη/ χρήση των σελίδων/ υπηρεσιών του. Η περιήγηση στο www.apotypomata.gr και η χρήση των υπηρεσιών του συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων αυτών. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιέχονται στις σελίδες του www.apotypomata.gr. Η IN-ACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οι δε επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση συμπεραίνεται  ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΣΗΜΑΤΑ

To περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του apotypomata.gr (εκτός αυτών που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά διακριτικά γνωρίσματα τρίτων) αποτελούν ιδιοκτησία της IN-ACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  και είναι στην διάθεση  των επισκεπτών  του apotypomata.gr αυστηρά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση ή αναπαραγωγή τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων (εκτός αυτών που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή αποτελούν εμπορικά διακριτικά γνωρίσματα τρίτων).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ- ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

O χρήστης – επισκέπτης του apotypomata.gr οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του apotypomata.gr. Οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο apotypomata.gr απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του από τον χρήστη – επισκέπτη είναι της αποκλειστικής ευθύνης του χρήστη – επισκέπτη. H IN-ACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με οποιοδήποτε νόμιμο πρόσφορο μέσο κατά του επισκέπτη για την διακοπή της παραβίασης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, χωρίς να αποκλείει την διεκδίκηση αποζημίωσης από τον χρήστη – επισκέπτη για ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δικτυακός τόπος παρέχει διαφημιστικό χώρο. Στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου της IN-ACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές (third party links, plug-ins, applications κ.λπ.) σε άλλες ιστοσελίδες, που δεν ελέγχονται από την IN-ACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.. Συνεπώς, οι χρήστες, επιλέγοντας αυτά τα link μεταφέρονται σε ιστοσελίδες τρίτων που διέπονται από τους δικούς τους όρους και πολιτική απορρήτου.

Οι διαφημιζόμενοι προμηθευτές φέρουν την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους καθώς και για τις απαραίτητες εγγυήσεις, αδειοδοτήσεις, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η IN-ACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την επικοινωνία των επισκεπτών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο apotypomata.gr  και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η IN-ACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., χωρίς να δύναται εγγυηθεί και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για ανάρτηση ορθών πληροφοριών και στοιχείων στο σύνολο των σελίδων του apotypomata.gr, ώστε το σύνολο του περιεχομένου του να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που μπορεί να προκληθεί στον επισκέπτη κατά την επίσκεψή του στο apotypomata.gr, από οποιοδήποτε αιτία και ενδεικτικά λόγω μη ορθότητας  ή μη διαθεσιμότητας ή μη πληρότητας του περιεχομένου.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στο apotypomata.gr  δεν αποτελούν σε καμιά περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, υπόδειξη προς ενέργεια ή παράλειψη. Ο επισκέπτης αξιολογεί ο ίδιος το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχει το apotypomata.gr και δρα αυτοβούλως, αποκλείοντας  οποιασδήποτε ευθύνη της IN-ACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Η IN-ACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί και συνεπώς δεν ευθύνεται, για την αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων παροχή των υπηρεσιών της ή/και του περιεχομένου του apotypomata.gr, ούτε ακόμη για την απουσία κακόβουλου λογισμικού προερχόμενου από τρίτους, ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων, είτε πρόκειται για την δικτυακή πύλη του apotypomata.gr, είτε για κάποιο άλλο site ή server, μέσω των οποίων λαμβάνεται το περιεχόμενο του.

H IN-ACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.  δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα,  την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων που ελέγχονται από τρίτους «φυσικά ή νομικά πρόσωπα», τα οποία ο επισκέπτης επιλέγει να επισκεφθεί  μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners) που φιλοξενούνται στο apotypomata.gr. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την χρήση-επίσκεψη τους, οι επισκέπτες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες. Η IN-ACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.   σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων αυτών ούτε συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.