14.4 C
Athens
Σάββατο, 2 Μαρτίου, 2024

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης «μιλά» για τα έργα της επόμενης περιόδου στην Αττική και αναφέρεται στον Δήμο Λαυρεωτικής.

Κύριε Περιφερειάρχα, σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε και παραχωρήσατε συνέντευξη στην Εφημερίδα ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ. Οι τοποθετήσεις σας κρίνονται άκρως σημαντικές και βοηθητικές για τους πολίτες του Δήμου Λαυρεωτικής αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, όπου και διανέμεται η εφημερίδα.

 • Πρόσφατα ανακοινώσατε,  πως θα δοθεί οριστική λύση στη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική και πως στόχος σας είναι να γίνει η Περιφέρεια πρότυπο στην Ευρώπη. Ποιος είναι ο σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων της Περιφέρειας; Ποιες είναι οι  δράσεις πρόληψης; Ποιος είναι ο σχεδιασμός σχετικά με τον Δήμο Λαυρεωτικής; Μέχρι πότε πιστεύετε θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες και ποιο είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο του έργου αυτού;

Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε οριστική λύση στο ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική, όπως άλλωστε έχουμε δεσμευτεί και απέναντι στους πολίτες. Το χρωστάμε στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε στοχεύουμε να κάνουμε την Αττική, Περιφέρεια πρότυπο στην Ευρώπη. Σ΄αυτό το πλαίσιο, το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί το πρώτο περιφερειακό σχέδιο της χώρας που θα αναθεωρηθεί στη βάση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης (ΕΣΔΑ), καθώς και των αρχών των νέων Σχεδίων Δράσης για την Κυκλική Οικονομία (Ευρωπαϊκό και Εθνικό) σε μια προσπάθεια γρήγορης μετάβασης της Περιφέρειας στο νέο μοντέλο κυκλικής οικονομίας διαχείρισης αποβλήτων. Η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής έχει γίνει με γνώμονα την οριστική λύση του διαχρονικού προβλήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων με σφικτά χρονοδιαγράμματα, σαφώς καθορισμένες και κοστολογημένες δράσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία. Συγκεκριμένα, μεταξύ των δράσεων που δρομολογούμε είναι οι εξής:

Α. Υποδομές για ανάπτυξη δικτύων για διαλογή στην Πηγή, βιοαποβλήτων και διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών.

Β. Υποδομές για την επισκευή και επαναχρησιμοποίηση υλικών ως μέτρο πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων, βελτίωσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς και ενίσχυσης των ευπαθών – ευάλωτων ομάδων.

Γ. Υποδομές για την κυκλική διαχείριση των βιοαποβλήτων. Προβλέπονται 14 δημοτικά πάρκα κυκλικής διαχείρισης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων σε όλη την Περιφέρεια Αττικής, ένα εκ των οποίων προτείνεται να χωροθετηθεί στον Δήμο Λαυρεωτικής.

Δ. Υποδομές κυκλικής διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών και υπολειμματικών σύμμεικτων με ταυτόχρονη παραγωγή χρήσιμων προϊόντων και ενέργειας. Με τη δημιουργία 4 Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας, τα οποία έχουν ως στόχο να ενσωματώσουν πρότυπες εγκαταστάσεις κυκλικής & συμβιωτικής διαχείρισης αποβλήτων, ανοικτές σε πολίτες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και παραγωγικούς φορείς. Όλες αυτές οι υποδομές αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί και να έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το 2025. Με την δημιουργία των τεσσάρων Πάρκων στόχος είναι να  παύσει η λειτουργία του ΧΥΤΑ Φυλής και να αποκατασταθεί ο χώρος. Τα βασικά μας χρηματοδοτικά εργαλεία για την χρηματοδότηση των συγκεκριμένων δράσεων είναι το ΕΣΠΑ, το πρόγραμμα Τρίτσης, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ ταυτόχρονα θα αξιοποιήσουμε και τη μόχλευση σημαντικών ιδιωτικών πόρων.

 • Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήσατε με Δημάρχους του Νότιου και Ανατολικού Τομέα, συζητήσατε  την πρόταση της Περιφέρειας για Χωροθέτηση Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας. Ποιοι θα είναι οι Δήμοι, στους οποίους θα κατασκευαστούν τα πάρκα; Τι θα περιλαμβάνουν; Ποια θα είναι τα οφέλη των περιοχών χωροθέτησης των πάρκων ;

Με την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, στην Αττική προβλέπεται η δημιουργία Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας, τα οποία έχουν ως στόχο να ενσωματώσουν πρότυπες εγκαταστάσεις κυκλικής & συμβιωτικής διαχείρισης αποβλήτων, ανοικτές σε πολίτες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και παραγωγικούς φορείς. Η φιλοσοφία σχεδιασμού των πάρκων γίνεται ώστε τα απόβλητα να μετατρέπονται σε χρήσιμα προϊόντα σε μια κυκλική οικονομία διαχείρισης που θα φτάνει το 2030 σε ποσοστό 96% με μόνο ένα μικρό ποσοστό 4% υπολειμμάτων να διαφεύγει του κύκλου διαχείρισης προς ταφή. Τα 4 Πάρκα Κυκλικής Οικονομίας χωροθετούνται σε επιμέρους διαχειριστικές ενότητες της Περιφέρειας και επιφέρουν σημαντικά οφέλη στις περιοχές που θα τα φιλοξενούν, καθώς θα συνδυάζουν:

 • Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην πράξη.
 • Xαμηλότερο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και εξασφάλιση χαμηλότερων δημοτικών τελών.
 • Δημιουργία νέων άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας.
 • Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων  στους τομείς της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των υλικών.
 • Ενεργοποίηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών.
 • Συνδυασμό της περιβαλλοντικής διαχείρισης με την ενημέρωση – εκπαίδευση- καινοτομία καθώς και  την αναψυχή.

Να σας επισημάνω πως τα 3 από τα 4 πάρκα έχουν ήδη δημοπρατηθεί ή δημοπρατούνται εντός του 2021(ΔΕ Πειραιά και Νήσων, Κεντρικού & Δυτικού Τομέα και Βορειο-ανατολικού Τομέα), ενώ το τέταρτο (Νοτιο-ανατολικού Τομέα) πρέπει να χωροθετηθεί εντός του 2021 ώστε να δημοπρατηθεί το 2022. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ΠΕΣΔΑ, τα Πάρκα πρέπει να τεθούν σε πλήρη λειτουργία έως το 2025. Με την υλοποίηση των δράσεων η Περιφέρεια Αττικής με την αρωγή του ΥΠΕΝ, θα καταφέρει το σημερινό ποσοστό ταφής του 80% να μειωθεί το 2030 σε μόλις 4%.

 • Παρουσιάσατε δυο σημαντικές καινοτομίες για την οδική ασφάλεια και αφορούν στην υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος 50 ανέπαφων «anticovid» διαβάσεων πεζών και την ενεργοποίηση οχημάτων τύπου βαν για την προάσπιση της οδικής ασφάλειας. Το έργο αυτό τι αφορά; Ποια είναι τα σημεία στα οποία θα αναπτυχθούν τα συστήματα αυτά;

Έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στην Αττική,δύο ακόμη νέες καινοτομίες έρχονται να συμπληρώσουν τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχουμε αναλάβει προς αυτή την κατεύθυνση.

Πρώτα θα ήθελα να αναφερθώ στις ανέπαφες anticovid διαβάσεις πεζών, από τις οποίες,  η πρώτη έχει ήδη τοποθετηθεί στη λ. Βασιλίσσης Σοφίας. Η συγκεκριμένη διάβαση έχει τη δυνατότητα ανέπαφης ενεργοποίησης του πλήκτρου που ενεργοποιεί το πράσινο για τους πεζούς.

Αποτελεί μία σημαντική καινοτομία για την αποφυγή μετάδοσης του κορονοϊού και σύντομα θα επεκταθεί σε ακόμη 50 διαβάσεις της Αττικής.

Οι ανέπαφοι διακόπτες θα τοποθετηθούν στις διαβάσεις που έχουν πολλές διελεύσεις πεζών, σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε σταθμούς μετρό και σε νοσοκομεία. Στόχος μας είναι ο εκσυγχρονισμός των διαβάσεων πεζών στο πλαίσιο της ανάπτυξης των ΣΒΑΚ αλλά και να προστεθούν ακόμη περισσότερες καινοτομίες όπως ήδη έχει γίνει στην συγχρόνως πρότυπες διαβάσεις πεζών στο Σύνταγμα και το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Παράλληλα σε εφαρμογή βρίσκεται ήδη το σχέδιό μας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη μεγαλύτερη οδική αρτηρία της χώρας τη λεωφόρο Κηφισού. Σε καθημερινή 24ωρη βάση τα οχήματα οδικής ασφάλειας τύπου βαν εκτελούν περιπολίες και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους διερχόμενους οδηγούς. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις που έχουν αντιμετωπίσει με επιτυχία μέχρι σήμερα, είναι να διευκολύνουν τους οδηγούς που έχει ακινητοποιηθεί του οχήματος λόγω βλάβης στον αυτοκινητόδρομο, ή να βοηθήσουν σε περίπτωση σύγκρουσης με μικρές υλικές ζημιές, να απελευθερωθεί σύντομα ο δρόμος έτσι ώστε να μην δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα. 

Παράλληλα επισημαίνουν έγκαιρα το σημείο του ατυχήματος για να προειδοποιήσουν τους διερχόμενους οδηγούς να μειώσουν ταχύτητα, ενώ ενημερώνουν άμεσα το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας για οποιαδήποτε επικινδυνότητα μπορεί να εντοπιστεί στο δρόμο, όπως λάδια στο οδόστρωμα, ζημιές στα στηθαία ασφάλειας, η στην σήμανση, ενώ βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τα συνεργεία της περιφέρειας Αττικής για την αποκατάσταση των βλαβών. 

Σύντομα, μάλιστα, θα υπάρχει στη διάθεση των πολιτών τετραψήφιο νούμερο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στους φωτεινούς σηματοδότες, έτσι ώστε οι πολίτες της Αττικής να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώσουν την περιφέρεια Αττικής και όπου αυτό απαιτείται να επέμβουν τα οχήματα οδικής ασφάλειας.

 • Κύριε Πατούλη, ως Περιφερειάρχης Αττικής αλλά και ως ιατρός, θα θέλαμε μία εκτίμηση σας σχετικά με την δύσκολη εποχή που διανύουμε λόγω της νόσου Covid-19. Πως πιστεύετε θα λειτουργήσει το άνοιγμα της αγοράς και των σχολείων με τη χρήση των self test; Ως Περιφέρεια, έχετε κάποιο ειδικό σχεδιασμό ώστε η στήριξη των καταστηματαρχών να είναι μεγαλύτερη;

Τα self test σε συνδυασμό και με τα rapid test που διενεργούμε και εμείς ως Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον ΙΣΑ συμβάλλουν στην προστασία της δημόσιας υγείας αυτή τη δύσκολη εποχή που διανύουμε κάτι που σε κάθε περίπτωση διευκολύνει το άνοιγμα της αγοράς που πραγματικά δεν αντέχει άλλα lock down, αλλά και το σταδιακό άνοιγμα των σχολείων. Είναι δεδομένο ότι αυτή η παρατεταμένη υγειονομική κρίση έχει διαμορφώσει ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον για την αγορά. Εμείς ως Περιφέρεια Αττικής μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, στηρίζουμε με ποσά από 5 έως 40.000 ευρώ έμπρακτα περισσότερες από 9.600 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το συνολικό πρόγραμμα ανέρχεται σε 250 εκ. ευρώ και θέλω να υπογραμμίσω πως τα ποσά αυτά δεν είναι επιστρεπτέα. Παράλληλα η Περιφέρεια Αττικής μέσω του ΠΕΠ Αττικής συμμετέχει με 50 εκ. ευρώ στο ταμείο Επιχειρηματικότητας 2 το οποίο παρέχει μικροδάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Αττικής, ενώ  αναπτύξαμε την ηλεκτρονική πλατφόρμα “agoradelivery”, μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα δωρεάν δημιουργίας e-shop σε καταστήματα λιανικής και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αναγνωρίζοντας τις δύσκολες μέρες που περνά το επιχειρείν, εμείς ως Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία. Προς αυτή την κατεύθυνση, παράλληλα με τις δράσεις που σας προανέφερα, θα ήθελα να αναφέρω την πρωτοβουλία μας για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (Clusters). Ήδη έχουν εγκριθεί6 συνεργατικά σχήματα καινοτομίας στους τομείς της ιατρικής, του ιατρικού τουρισμού, της ναυπηγοεπισκευής, της καινοτομίας και της πληροφορικής συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6.500.000€ , ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με πόρους του ΠΕΠ Αττικής, με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 18 εκ. ευρώ.

 • Κάτι που συζητείται χρόνια αλλά καμία Κυβέρνηση δεν το έχει υλοποιήσει είναι η επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, ως προς  το ραγδαία αναπτυσσόμενο  Λαύριο και τη Ραφήνα. Περιοχές που συνεχώς αυξάνονται πληθυσμιακά και θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του δικτύου. Έχετε συζητήσει με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να βρεθεί μία λύση και να ξεκινήσει το έργο το οποίο θα εξυπηρετήσει χιλιάδες πολίτες; Άλλωστε μη ξεχνάτε και τα 2 μεγάλα λιμάνια της χώρας τα οποία θα εξυπηρετούνται άμεσα.

Η επέκταση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου από το αεροδρόμιο προς τα λιμάνια Λαυρίου και Ραφήνας είναι στις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Περιφέρειας Αττικής. Η ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή της Λαυρεωτικής, αλλά και η αύξηση του πληθυσμού στις περιοχές της Ραφήνας και του Πικερμίου καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της επέκτασης του δικτύου των μεταφορών. Η ΕΡΓΟΣΕ έχει ήδη δρομολογήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο σύνδεσης των δύο λιμένων με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο. Ένα μεγάλο μέρος των μελετών επέκτασης του προαστιακού έχει υλοποιηθεί και οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκονται σε καλό δρόμο για τη χρηματοδότηση των έργων από το ΕΣΠΑ 2021-2027 ή από άλλο χρηματοδοτικό μηχανισμό.

 • Πρόσφατα εμβολιαστήκατε κατά του κορονοιού. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε στους πολίτες;

Ο εμβολιασμός αποτελεί το πιο ισχυρό όπλο απέναντι στον “αόρατο εχθρό” την πανδημία. Κάνουμε το εμβόλιο για να πάρουμε πίσω τις ζωές μας. Δείχνουμε εμπιστοσύνη στην επιστήμη και εμβολιαζόμαστε για να διασφαλίσουμε την προστασία τη δική μας και του κοινωνικού συνόλου. Ο εμβολιασμός είναι πράξη ευθύνης και οφείλουμε όλοι να ευχαριστήσουμε τον επιστημονικό κόσμο που κατάφερε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα να δώσει το εμβόλιο, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους αυτής της δύσκολης περιπέτειας που βιώνουμε όλοι μας. 

 • Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για τον Δήμο Λαυρεωτικής, καθώς είναι ένας Δήμος συνεχώς αναπτυσσόμενος, με ένα σύγχρονο λιμάνι, και  μεγάλη ιστορία. Έχετε κάποιους σχεδιασμούς, που πιθανόν θα μπορούσατε να μας ανακοινώσετε;

Ο Δήμος Λαυρεωτικής καλύπτει το νοτιοανατολικό τμήμα της Αττικής και περιλαμβάνει τις περιοχές Λαυρίου, Κερατέας, και Αγίου Κωνσταντίνου. Πρόκειται για έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο Δήμο με μεγάλη ιστορία, αρχαιολογικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια,  με το 3ο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και με σημεία υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος (Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο, παραλίες ανατολικής ακτής Αττικής, κ.λ.π.). Το τρέχον Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, χρηματοδότησε έργα για την ενίσχυση και αποκατάσταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στην παραλιακή ζώνη του Λαυρίου, αλλά και Κοινωνικές δομές και δομές Υγείας. Επιπλέον, χρηματοδότησε τη διαμόρφωση Αρχαιολογικών Διαδρομών στον Αρχαιολογικό Χώρο των Μεταλλουργικών Εργαστηρίων και Μεταλλείων της Κοιλάδας Σούριζας- Αγριλέζας Λαυρεωτικής. Στο πλαίσιο σχεδιασμού της επόμενης Π.Π. 2021-2027, το ΠΕΠ Αττικής μέσω του εργαλείου των ολοκληρωμένων Χωρικών Επεμβάσεων ή με άλλες παρεμβάσεις, πρόκειται να χρηματοδοτήσει έργα υποδομών, ανάδειξης και ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων, έργα αναβάθμισης κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας.

Όπως διαφαίνεται από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής και τον υπάρχοντα σχεδιασμό, κατά την επόμενη δεκαετία θα υπάρξουν πολλές αναπτυξιακές δυνατότητες και ευκαιρίες για την ευρύτερη περιοχή.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ