15.4 C
Athens
Παρασκευή, 1 Μαρτίου, 2024

Η εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Η εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων σε συνδυασμό με την αύξηση των απαιτήσεων για μείωση του λειτουργικού κόστους αποτελεί τον πρωταρχικό παράγοντα που οδήγησε στην άνοδο της ζήτησης για νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες οικονομικού ενδιαφέροντος.

Με την πάροδο των χρόνων, οι ανάγκες των χρηστών, πολιτών και επιχειρήσεων πληθαίνουν και ως εκ τούτου ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης με την ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών φορολογικού, ελεγκτικού, τελωνειακού και συνταξιοδοτικού ενδιαφέροντος, κρίνεται απαραίτητη. Απώτερος στόχος της ανάπτυξης αυτής είναι η ενίσχυση του έργου των διασταυρώσεων στοιχείων για την ταυτοποίηση προσώπων, η συλλογή στοιχείων οικονομικού ενδιαφέροντος και δεδομένων από φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οργανισμών κοινής ωφέλειας, ΟΤΑ, τραπεζών κλπ.

Με μία γρήγορη αναδρομή στο παρελθόν της υποδομής των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ. , το 1985 για την υποστήριξη του ΦΠΑ, έγινε προμήθεια λειτουργικού Unix και σύστημα διαχείρισης βάσης δεδομένων rooms της εταιρίας ORACLE. Το 1995 για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας TAXIS εγκαταστάθηκαν 285 εξυπηρετητές σε αντίστοιχες Δ.Ο.Υ. της επικράτειας καθώς και κεντρικός εξυπηρετητής της Γ.Γ.Π.Σ. Το 2006, μέσω υποέργου του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ολοκληρώθηκε συνολική συμφωνία με την εταιρεία ORACLE για την προμήθεια αδειών χρήσης και συντήρησης του συνόλου των προϊόντων λογισμικού της εταιρείας, αντικαθιστώντας έτσι τις υπάρχουσες άδειες από όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα (TAXIS, TAXISnet, Συντάξεων, Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Αποθηκών κλπ.) καθώς και τις άδειες που μεταφέρθηκαν στην Γ.Γ.Π.Σ από τα πληροφοριακά συστήματα των Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004». Η διαδικασία από την οποία προέκυψε αυτή η συμφωνία υπήρξε αντικείμενο προσφυγής στα δικαστήρια. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν απορριπτική και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στην υπογραφή της συγκεκριμένης Σύμβασης.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων υλοποίησε και  λειτουργεί ένα πλήθος από σημαντικά έργα όπως:

 1. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS).
 2. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (TaxisNet).
 3. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών.
 4. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ελεγκτικών Υπηρεσιών (ELENXIS).
 5. Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου /Ε.Τ.Α.Κ.
 6. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Γενικού Χημείου.
 7. Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων.

Καθένα από τα παραπάνω έργα, υλοποιήθηκε και λειτουργεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα σε επίπεδο υποδομής και εφαρμογών. Η υλοποίηση τους οδήγησε στην επακόλουθη ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων με ισχυρές επιμέρους υποδομές, οι οποίες είναι άμεσα προσβάσιμες στους πολίτες και αποτελούν για αυτούς βασικό εργαλείο διεκπεραίωσης των προσωπικών τους ζητημάτων. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και συναλλαγές πολιτών που πραγματοποιούνται μέσα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, περιλαμβάνει πληθώρα φορολογικών εφαρμογών.

Βασικές εφαρμογές που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών είναι:

 1. Η προσωποποιημένη πληροφόρηση φυσικού προσώπου που περιέχει προσωπικά στοιχεία μητρώου όπως ΑΦΜ, ΑΔΤ, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, σχέσεις κ.λ.π.
 • Στοιχεία οφειλών όπου αναφέρονται ρυθμισμένες και μη οφειλές, στοιχεία δόσεων, πληρωμών. Επιστροφών, τρόπος πληρωμής με Τ.Ο. στην τράπεζα ή με κάρτα για άμεση εμφάνιση στην εικόνα του φορολογούμενου.
 • Έκδοση Ε9/ΕΝΦΙΑ που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες των ετήσιων δηλωμένων ακινήτων, την αξία του και το φόρο που αναλογεί.
 • Αίτηση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προκειμένου να μην προβεί η Δ.Ο.Υ. στην λήψη μέτρων δηλαδή κατάσχεση κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων όπως τραπεζικός λογαριασμός, αυτοκίνητο, ακίνητο κ.λ.π.
 • Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού για να προστατεύσει κάποιος έναν τραπεζικό λογαριασμό έως το ποσό των 1250 ευρώ από κατάσχεση.
 • Φορολογική δήλωση-έκδοση εκκαθαριστικού για οποιαδήποτε χρήση. Διευκρινίζεται ότι τα τελευταία φορολογικά έτη γίνεται ξεχωριστή εκκαθάριση για τους έγγαμους προκειμένου να μην επηρεάζεται ο ένας σύζυγος από χρέη του άλλου. Επίσης υπάρχει και δυνατότητα ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης αρκεί αυτό να δηλωθεί ηλεκτρονικά έως 28/2 κάθε έτους.
 • Μισθωτήρια ακινήτων, τροποποιήσεις για παράταση ισχύος, μεταβολή τιμήματος, προσθήκη εκμισθωτή ή μισθωτή, για να υπάρχει άμεση διασταύρωση στοιχείων ειδικά στην κατάσταση που επικρατεί σήμερα λόγω covid και να αποδίδονται έγκαιρα οι αποζημιώσεις μειωμένων μισθωμάτων.
 • ΄Αμεση μεταβίβαση ακινήτων και έκδοση οποιουδήποτε πιστοποιητικού από το τμήμα κεφαλαίου, εφόσον αποσταλούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω e-mail ή με κατάθεση φακέλου στο πρωτόκολλο. Η απάντηση στέλνεται με μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του φορολογούμενου και μπορεί να τυπωθεί και να χρησιμοποιηθεί.
 • Βεβαίωση πληρωμής τελών κυκλοφορίας για μεταβίβαση Ι.Χ. αυτοκινήτου καθώς και δήλωση ακινησίας χωρίς να πρέπει να κατατεθούν οι πινακίδες στη Δ.Ο.Υ.
 1. Αίτηση ενίσχυσης (επιστρεπτέα προκαταβολή) για τους επαγγελματίες που στην σημερινή κατάσταση πανδημίας έχουν μειωθεί τα εισοδήματά τους και πρέπει να επιβιώσουν.
 1. Κατάσταση πελατών προμηθευτών και συναλλαγών (ΜΥΦ) για άμεση διασταύρωση των μεταξύ επαγγελματιών συναλλαγών για να αποφεύγονται πλαστές και εικονικές συναλλαγές.
 1. Δήλωση έναρξης/μεταβολής/παύσης λειτουργίας των ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρων και ΦΗΜ για να γίνεται ευκολότερα ο έλεγχος και να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα του κατόχου.
 1. Δηλώσεις ΦΠΑ/πίνακα ενδοκοινοτικών συναλλαγών για άμεση είσπραξη και ενίσχυση των δημοσίων εσόδων.
 1. Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών μεταξύ επαγγελματιών για να δίνεται η δυνατότητα διασταύρωσης των συναλλαγών και να μην πραγματοποιούνται ανεξέλεγκτες συναλλαγές με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων.
 1. Παρακρατούμενοι φόροι (αμοιβών αρχιτεκτόνων-μηχανικών, τόκων, μερισμάτων, δικαιωμάτων, εργοληπτών κ.λ.π.) για ενημέρωση των αρχείων των φορολογικών δηλώσεων.

Άλλες εφαρμογές όπως μηνιαίες συναλλαγές και λαχνοί, βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης, διαχείριση πετρελαίου θέρμανσης, βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, αλλαγή φορολογικής κατοικίας, ηλεκτρονικά παράβολα, καθώς και άμεση ενημέρωση θανάτων από το ληξιαρχείο και έκδοσης αστυνομικής ταυτότητας από τα αστυνομικά τμήματα.

Αυτές και άλλες πολλές εφαρμογές που δεν παρέχουν μόνο λύσεις στη διαχείριση των δεδομένων αλλά προσφέρουν βοήθεια στην επικοινωνία με τους πολίτες, την είσπραξη εσόδων, την ηλεκτρονική διασύνδεση με άλλους εξωτερικούς φορείς, αλλά και την επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Παρόλες τις δυνατότητες που προσφέρει η ηλεκτρονική μορφή διαχείρισης των φορολογικών δεδομένων, σε περιόδους αιχμής τα συστήματα δείχνουν σημαντικές αδυναμίες και συχνά δεν μπορούν να καλύψουν το φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα η σύνδεση και η πλοήγηση να έχουν καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες. Επομένως, καθίσταται σαφές ότι σε μελλοντικό χρόνο οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να αναβαθμίσουν τα πληροφοριακά συστήματα στη χρήση τους ώστε να καλύπτουν τις αυξημένες απαιτήσεις διαθεσιμότητας και ασφάλειας των χρηστών.

Μολοταύτα, αξίζει να αναφερθεί ότι ακόμα και στη σημερινή κατάσταση που επικρατεί με την πανδημία, οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού και αλληλογραφίας μέσω email. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η εξέλιξη υποδομής και παρεχόμενων υπηρεσιών είναι σημαντική και η πάροδος των χρόνων αποδεικνύει τη βελτίωση συνθηκών εξυπηρέτησης των πολιτών.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ