32.8 C
Athens
Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Εκδικάσεις ενστάσεων ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ… Σε αναμονή για την άμεση ανάρτηση δασικών χαρτών.

Σε συνέχεια του άρθρου του πρώτου φύλλου της εφημερίδας μας  σχετικά με τις ενστάσεις του ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ των οποίων η αναστολή εκδίκασης λήγει την 31/5/2021 όπως σας είχαμε ενημερώσει, σας παραθέτουμε απόσπασμα με τα κυριότερα σημεία της επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής προς το Υπουργείο Οικονομικών για την επίλυση του θέματος…

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ:

  1. Την επέκταση της εφαρμογής του άρθρου 19 του Ν. 719/1977, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των §§ 39, 40 και 41 του άρθρου 7 του Ν. 1160/1981 σε όλες τις εδαφικές εκτάσεις των Καλλικρατικών Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, στα διοικητικά όρια των οποίων περιλαμβάνονται οι εδαφικές εκτάσεις των πρώην Δήμων Λαυρεωτικής, Καλυβίων, της πρώην Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και των πρώην Κοινοτήτων Σαρωνίδας, Παλαιάς Φώκαιας, Κουβαρά και Αναβύσσου, όπως οι εδαφικές αυτές εκτάσεις προσδιορίζονται στο από Νοεμβρίου 1969 τοπογραφικό διάγραμμα – χάρτη του δασολόγου Ντουράκη και του τοπογράφου Δαναλάτου, κατ’ εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 57541/857/5.11.1969 (διαταγή Υπουργείου Γεωργίας), Τ/17364/7.11.1969 (διαταγή Υπουργείου Γεωργίας), 1151/1872 και116/1868 (αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών), 698/1876 (απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου) και 110/1878 (απόφαση του Αρείου Πάγου), δηλαδή:
  2. Την τροποποίηση των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 19 με την αντικατάσταση, όπου αναφέρεται, των φράσεων «του ήδη Δήμου Κερατέας ως και της αγροτικής κοιλάδος του Θορικού» και «του Δήμου Κερατέας», στο ορθό «των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού».
  3. Την τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 40 του Ν. 1160/1981 με την αντικατάσταση της φράσης «Δήμου Κερατέας και κοιλάδος του Θορικού», στο ορθό «των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού».
  4. Την αντικατάσταση του άρθρου 7 παρ. 41 του Ν. 1160/1981 ως εξής: « Για την συνδρομή των εν γένει προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 719/1977, ως τροποποιείται, αρμόδιοι καθίστανται η Δ/νση Δασών Αν. Αττικής και το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. Η Δ/νση Δασών οφείλει να γνωστοποιήσει στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, λαμβανομένων υπόψη των αεροφωτογραφιών του έτους 1967, το σύνολο των δασικών εκτάσεων και επ’ αυτών των εκτάσεων που την 1/1/1967 ήταν αποδεδειγμένα δια πευκοδασών κεκαλυμμένες, καθώς και το υπάρχον μητρώο των καταχωρημένων εκτάσεων για τις οποίες έχει δοθεί βεβαίωση βάσει του άρθρου 19 ν. 719/1977 από τον αρμόδιο Δασάρχη. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο εξετάζει τα στοιχεία και εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 719/1977, ως τροποποιηθέν ισχύει.»
  5. Επίσης να γίνει επικαιροποίηση των Εγκυκλίων και λοιπών αποφάσεων που προβλέπονται για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 19 Ν. 719/1977 και των διατάξεων των §§ 39, 40 και 41 του άρθρου 7 του Ν. 1160/1981.
  6. Να τροποποιηθεί το άρθρο 39 του Ν. 4722/2021 με την τροποποίηση της παραγράφου 1, ως εξής: «1. Σε ακίνητα εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού που περιγράφονται στις αποφάσεις 1151/1872 του Εφετείου Αθηνών, 116/1868 του Εφετείου Αθηνών, 698/1876 του Εφετείου Ναυπλίου και 110/1878 του Αρείου Πάγου και βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμού που προϋφίσταται του έτους 1923, το Δημόσιο δεν προβάλλει 15 δικαιώματα κυριότητας και ο νομέας τους θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου.» 2. Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 δεν ισχύουν για εκτάσεις που στο σχέδιο πόλης ή στους οικισμούς αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, πάρκα ή άλση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

  1. Σας ζητούμε την εξεύρεση νομοθετικής λύσης αναφορικά με τα δικαιώματα που προβάλλει το Δημόσιο μέσω της Κτηματικής Υπηρεσίας για ακίνητα στις εντός σχεδίου περιοχές κυρίως του Δήμου Λαυρεωτικής και μάλιστα εντός της πόλης του Λαυρίου οι περισσότερες εξ αυτών, εξ άλλης αιτίας, πλην της 1151/1872 του Εφετείου Αθηνών και των συναφών αποφάσεων, όπως αυτές αναφέρονται στις σελίδες 9-11 του παρόντος, λαμβανομένων υπόψη σας τις διατάξεις που εφαρμόζονται ήδη για τα δικαιώματα του Δημοσίου κατά την κτηματογράφηση για τις εντός σχεδίου περιοχές κατά την Ελληνική Νομοθεσία.
  2. Επίσης σας ζητούμε στην επόμενη συνάντησή μας για την συζήτηση του εν λόγω Υπομνήματος – Προτάσεών μας για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων των περιοχών μας, να καλέσετε και να παρίσταται αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθόσον είναι συναρμόδιο Υπουργείο τόσο για την έκδοση επικαιροποιημένων Εγκυκλίων για την εφαρμογή του άρθρου 19 Ν. 719/1997 στα διοικητικά όρια των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, όσο και για την εξεύρεση του πλέον άμεσου και σύντομου τρόπου έκδοσης της σχετικής απόφασης υπαγωγής ενός ακινήτου στις διατάξεις του άρθρου 19 Ν. 719/1977, σύμφωνα με την προτεινόμενη από εμάς ως άνω τροποποίηση της παρ. 40 του άρθρου 7 Ν. 1160/1981, καθόσον ενόψει της σε σύντομο χρονικό διάστημα εκδίκασης των ενστάσεων του Κτηματολογίου και της υποχρεωτικής, κατά την ισχύουσα σήμερα διάταξη, έκδοσης από τον Δασάρχη και εν συνεχεία προσκόμισης από τους πολίτες βεβαιώσεως στις Επιτροπές για την απόδειξη του δικαιώματός τους, θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα το θέμα, για να μην καταστεί η διάταξη του άρθρου 19 Ν. 719/1977 «καινό γράμμα του νόμου» και ανεφάρμοστη στην πράξη, όπως είναι σήμερα, λόγω της εκφρασμένης αδυναμίας του Δασάρχη 16 Λαυρίου (λόγω έλλειψης υπαλλήλων και υλικοτεχνικής υποδοχής) να χορηγήσει τις σχετικές βεβαιώσεις. 

Όλα τα ως άνω εξελίσσονται στην περίοδο που αναμένεται η άμεση ανάρτηση των Δασικών χαρτών.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 32/2016 ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΜΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ η ΜΗ

1.Κριτήριο 1ο: “Αναγκαία επιφάνεια εδάφους”, ως ενδεικτικό προσδιοριστικό αριθμητικό δεδομένο για την ύπαρξη δάσους ή δασικής έκτασης, νοείται η εδαφική έκταση που καλύπτεται από δασική βλάστηση (υψηλή ή θαμνώδη), έχει τα οικολογικά χαρακτηριστικά της δασοβιοκοινότητας και του ιδιαίτερου δασογενούς περιβάλλοντος και αποτελεί, κατά τους κανόνες της δασολογικής επιστήμης, λειτουργική διαχειριστική μονάδα που συμβάλλει στην οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος ορισμένης περιοχής. Ως τέτοια επιφάνεια δίδεται, ενδεικτικά, η έχουσα μέγεθος λόχμης με ελάχιστο εμβαδόν επτακόσια τετραγωνικά μέτρα (700 τ.μ.), επιφάνεια, χωρίς να αποκλείονται, λόγω της αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης και των ιδιαίτερων εκάστοτε συνθηκών, και εκτάσεις με δασική βλάστηση μικρότερες αυτής, στις περιπτώσεις που περιβάλλονται ή συνορεύουν με άλλες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα ή που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του επόμενου κριτηρίου.

2.Κριτήριο 2ο: Το σύνολο των άγριων φυτών με ξυλώδη κορμό, τα οποία μαζί με την εκεί συνυπάρχουσα χλωρίδα και πανίδα, αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασής τους ιδιαίτερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές). Κατά την εξέταση του κριτηρίου αυτού λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της δασικής οικολογίας, όπως:

α) Η φυόμενη επί της εκτάσεως άγρια ξυλώδης βλάστηση (υψηλή ή θαμνώδης). Τα στοιχεία της χλωρίδας που συνθέτουν την ξυλώδη βλάστηση (είδη και σύνθεση αυτής).

β) Η ύπαρξη άγριας ζωής ως στοιχείο της δασοβιοκοινότητας μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης της υπάρχουσας χλωρίδας και πανίδας.

γ) Η φυτοκοινωνιολογική ζώνη στην οποία υπάγεται η περιοχή της υπό εξέταση εκτάσεως.

δ) Οι εδαφολογικές συνθήκες (είδος και βάθος εδάφους, γόνιμο, άγονο, επιδεκτικό ή μη καλλιέργειας).

ε) Οι σταθμολογικές συνθήκες (τοπογραφία, ανάγλυφο, υπερθαλάσσιο ύψος, έκθεση ως προς τον ορίζοντα, κλίσεις εδάφους).

στ) Το γεωλογικό υπόστρωμα (υπέδαφος, μητρικό πέτρωμα). 

ζ) Οι κλιματολογικές συνθήκες (πώς επηρεάζουν την ανάπτυξη και εξέλιξη της βλάστησης ιδιαίτερα σε σχέση με την κλιματική ζώνη, μέσο ύψος βροχής, διάρκεια ξηροθερμικών περιόδων κ.λπ.).

η) Η θέση της έκτασης σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή (στοιχεία όμορων και παρακείμενων εκτάσεων, απόσταση εξ αυτών, είδος βλάστησης) καθώς και αν η έκταση ευρίσκεται εντός αλπικής ζώνης ή επί άβατων κλιτύων ορέων (αναφορικά με εκτάσεις που καλύπτονται από οποιαδήποτε ξυλώδη ή μη βλάστηση και ευρίσκονται εντός και υπεράνω των δασών και δασικών εκτάσεων).

Σε περίπτωση που όλα τα ως άνω σωρευτικά όπως ισχύουν δεν τροποποιηθούν με νέα Νομοθετική Ρύθμιση  (μετά και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στην Κρήτη  απο την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών)  σε  συνδυασμό  με την πιθανότατη άρνηση της κυβέρνησης να δεχθεί τις προτάσεις του Δήμου Λαυρεωτικής για τις διεκδικήσεις του Δημοσίου στον Δήμο μας θα δημιουργηθεί ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ με  αρνητικότατες επιπτώσεις στην περιουσία των πολιτών.

spot_img

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ